Bình Luận

.
I. Quy định chung

1. Chịu trách nhiệm về mọi thông tin đã gửi lên diễn đàn

2. Cấm bàn đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

4. Cấm mọi hình thức quảng cáo chưa được sự đồng ý của Ban quản trị LX ( BQT )

II. Quy định đăng ký Nick name

6. Không lập nick xúc phạm mem khác hoặc nick phản cảm, gây hiểu nhầm. Không lập nick gần giống nick BQT hoặc 1 số cá nhân đã và đang đóng góp lớn cho diễn đàn. Xử lí: vô tình BQT sẽ đổi nick, Mục đích xấu, vụ lợi ban 1 tuần trở lên

7. Cấm share pass thành viên mà chưa có sự đồng ý của Admin . Xử lí: Ban vĩnh viễn.
7.1 Cấm tạo và sử dụng nhiều nick : Xử lý ban vĩnh viễn

III.Quy định về bài viết

8. Khi topic hoặc nick bị khóa, xóa, ban, đề nghị member từ tốn lịch sự đưa ra thắc mắc với BQT. Tuyệt đối ko tùy tiện nhận định xúc phạm BQT. Xử lí: Ban 1 ngày trở lên.

9. Tiêu đề và nội dung bài viết phải dùng tiếng Việt có dấu. Tiêu đề topic phải ngắn gọn, xúc tích và nêu bật nội dung của bài. Bài mới phải có nội dung liên quan đến Box. Không dùng những hình ảnh vô nghĩa trong bài viết. Xử lí: nhắc nhở

10. Ko dùng chữ đỏ ở bài viết, chữ ký. Chỉ BQT được dùng chữ đỏ. Xử lí: nhắc nhở

11. Không tạo bài mới có nội dung TRÙNG LẶP với bài đã có. Không tạo nhiều bài có nội dung tương tự nhau hay copy ra nhiều bài khác. Nghiêm cấm các bài viết vô nghĩa có ý định câu bài, câu THANK như : tem, đặt cục gạch, xé tem,....
Xử lí: xoá bài
- Trùng bài ng khác( vô tình): nhắc nhở
- Đạo bài người khác để cầu danh lợi: 1 tuần trở lên
- Đạo bài điều hành viên: 2 tuần trở lên
- Câu bài, câu thank : nhắc nhở

© 2020, Xem Phim Sex - Sex Mới , JohnCMS
BackLink 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 22